KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

XLS diyetisyen hizmeti, telefon, Whatsapp ve web sitesi üzerinden siz müşterilerimize sunduğumuz ve temel amaç olarak müşterilerimizin ürün kapsamında maksimum faydayı sağlaması amacı taşıyan Omega Pharma ve Omega Pharma’nın anlaşmalı olduğu iş ortağı olan diyetisyenler tarafından sunulmuş bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmekte olup, iş bu işleme faaliyeti veri sorumlusu olan Omega Pharma Kişisel Bakım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılmaktadır.  

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla Topluyor ve İşliyoruz?

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından öncelikle verilen hizmet kapsamında, hizmetin kullanıldığı telefon, web kanalı ve whatsapp kanalı ile beraber, siz müşterilerimize diyetlerinizde yardımcı olabilmek ve bu kapsamda ürünlerimizin tüketici zihninde algısını yükseltebilmek amacı ile beraber vereceğiniz bilgiler ışığında ürünlerin fayda ve zararlarını raporlayarak ürünlerin kullanıcı üzerinde daha yararlı olabilmesi amacı ile beraber bu noktada ürün yönetimi yapabilmek amacı ile işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kişisel Verileriniz satın aldığınız XLS ürünü kapsamında veya XLS hakkında bilgi almak amacı ile giriş yaptığınız ve Omega Pharma tarafından tanıtımı yapılan kanallar kapsamında giriş yapmanız ile beraber Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. Ve 6. Maddesinde sayılan hukuka uygunluk sebebi olan açık rızanız kapsamında işlenmektedir. Hizmetin kullanılmasının sonucu olarak Omega Pharma ile paylaştığınız sağlık verileriniz dahil kişisel verileriniz bulunmaktadır. Bu sebeple bu şekilde bir rızanız bulunmaması halinde hizmeti kullanmayı sona erdirmeniz gerekmektedir.  

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz veri işleyen firmalara ve iş ortaklarımıza yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi amacı ile işleme hukuki sebebi olan rızanız kapsamında aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Başvuru Haklarınız?

Kişisel Verilerin işlenmesinde ilgili kişinin hakları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.madde de sayılmıştır.  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,  istinfo@perrigo.com adresine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”göre iletebilirsiniz.
 

XL-S Nutrition

XL-S ile Afiyetle Başarın!

TÜM ÜRÜNLER

Whatsapp